KLUB MIŁOŚNIKÓW AUSTRALII I OCEANII w Bydgoszczy  

Aborygeni

Drukuj
Aborygeni
Aborygeni

Aborygeni

Aborygeni

Sztuka aborygeńska

Sztuka aborygeńska

Sztuka aborygeńska

Plemiona Aborygeńskie zamieszkiwały Australię od ponad 60 tysięcy lat. Do 1788 około 500 plemion zamieszkiwało Australię, najstarszy ląd świata. Wraz z pierwszymi statkami i kolonią brytyjską przybyły na wyspę choroby, z którymi Aborygeni już sobie nie mogli poradzić: tyfus, grypa, ospa i weneryczne.
W ciągu kolejnych 100 lat Aborygeni zostali pozbawieni swego kraju, co więcej nie uznano ich nawet za mieszkańców tej ziemi, a przybyli ludzie strzelali do nich, truli ich, gwałcili i mordowali im kobiety, zajmując powoli ziemię.

Usunięci z ziemi, pozbawieni naturalnej żywności z buszu, zdziesiątkowani chorobami, przemocą i gwałtem oraz alkoholem, większość Aborygenów osiadła na przedmieściach miast, lub została zamknięta w rezerwatach. Ci, którzy dzięki wytężonej pracy zamienili rezerwaty w przynoszące dochód gospodarstwo, zostawali w szybkim czasie pozbawieni nawet tego.

Sytuacja nieznacznie zmieniła się kiedy nadano Australii autonomię (1900/19001), jednak do późnych lat 60-tych ludność aborygeńska nie miała praw obywatelskich i nie mogła głosować. To władze stanowe regulowały miejsca ich zasiedlenia, pozostali zostali zamknięci w rezerwatach, a matkom odbierano dzieci. Mimo ich udziału w dwóch wojnach światowych oraz ogólnym rozwoju kontynentu, przeżyli falę dyskryminacji i prób wymazania ich tożsamości.
200 lat prób nie zmieniły jednak ich kultury i obyczajów. Aborygeni poprzez strajki, sabotaże, odmowę współpracy i wzajemną pomoc oparli się i otrzymali prawo do głosowania, obywatelstwo, równość praw i zarobków a także ujmuje się ich w spisie ludności.

Kto jest Aborygenem?

Za aborygena uważa się osobę, która identyfikuje siebie za osobę z pochodzeniem aborygeńskim i jest zaakceptowana jako taka przez miejscową wspólnotę. w 1991 roku, narodowy spis powszechny określił iż 265 tysięcy Aborygenów oraz mieszkańców cieśniny Torres zamieszkuje Australię. To dane oficjalne aczkolwiek szacuje się, że ta liczba jest znacznie wyższa.

Co oznacza słowo indigenous?

Słowo indigenous oznacza pierwotnych ludzi zamieszkujących Australię.

Kultura

Aborygeńska kultura obejmuje duchową ścieżkę drogi życia, opartą na kompleksowej relacji międzyludzkiej, duchowości przodków, ziemi i zwierzętach. Aborygeni uzyskali swą tożsamość na ziemi, na której osiedli, ich "kraju".
Podczas stworzenia ziemi, duch okrążył ziemię kreując naturalne środowisko, a po zakończeniu dzieła pozostał na ziemi jako kamienie, rzeki i jeziora. Aborygeni wg tradycji uczą się w dzieciństwie historii i duchowego znaczenia każdego z elementów natury. Ziemia żywi ich i dlatego oni w zamian za to mają obowiązek ją chronić. Właśnie dlatego tak przeciwstawiają się oni przemysłowi wydobywczemu i innym inwazyjnym działaniom na lądzie. Aborygeni uznają także ziemię jako wspólne dobro. Jeśli ich prawo do ziemi jest uznawane, są gotowi do negocjacji i porozumień w zakresie wspólnego korzystania.
Innym fundamentalnym prawem jest związek z grupą/klanem, powstały poprzez religijne wierzenia i obyczaje. Każdy ma tam swoje miejsce i związki pomiędzy innymi członkami bliskiej rodziny i większej grupy. To obliguje go do praw i obowiązków, które musi wypełniać. Nacisk Aborygeni kładą przede wszystkim na dobru grupy, bardziej niż dobru jednostki.

Flaga aborygeńska

Flaga aborygenów została zaprojektowana w 1971 roku przez aborygeńskiego artystę Harolda Thomas'a. Miał to być przyciągający wzrok symbol dla Aborygenów, symbol ich rasy i tożsamości.

Flaga aborygeńskaKolor czarny - reprezentuje Aborygenów,
Kolor czerwony - ziemię i ich duchowy związek z nią,
Kolor żółty - słońce, dar życia.

W końcu lat 60-tych ludność aborygeńska rozpoczęła kampanię odzyskania utraconej ziemi. Odbyła się fala protestów i demonstracji, których ilość wzrosła na początku lat 70-tych. Sam Harold Thomas zauważył że do protestów przyłączyła się spora ilość ludzi innej rasy z własnymi transparentami. Stąd właśnie narodziła się myśl dotycząca flagi.

Pierwszy raz flaga ta została wzniesiona na placu Wiktorii w Adelajdzie w Narodowy Dzień Aborygena w 1971 roku, ale oficjalnie przyjęto datę powieszenia flagi na namiocie-ambasadzie na zewnątrz parlamentu w Canberra w 1972 roku.

W 1994 roku Rząd Australijski oficjalnie uznał flagę aborygeńska.

Ciekawe linki

Przedruk: australiana.pl