KLUB MIŁOŚNIKÓW AUSTRALII I OCEANII w Bydgoszczy  

Zarząd KMAiO

Zarząd
 • Lech Olszewski - prezes
 • Anna Rymkiewicz - zastępca prezesa
 • Lidia Olszewska - sekretarz
 • Władysława Rumińska - skarbnik
 • Zofia Kuligowska - członek

Komisja Rewizyjna
 • Jacek Gapiński - przewodniczący
 • Stanisław Bała - członek
 • Mirosław Mąkol - członek
 
Prezes honorowy
 • Roman Malinowski

Strona internetowa
 • Mariusz Boroński

Kronikarz
 • Leszek Kaczmarek