KLUB MIŁOŚNIKÓW AUSTRALII I OCEANII w Bydgoszczy  

Informacje o KMAiO

Jesteśmy zarejestrowanym stowarzyszeniem, które zrzesza ludzi zainteresowanych Australią i Oceanią, pierwszą tego typu organizacją w Polsce. Działamy od 11.01.1984r.

Zrzeszamy ludzi w różnym wieku i o różnych zawodach. Jesteśmy w różny sposób związani z Australią i Oceanią. Spora grupa była w Australii i Nowej Zelandii (niektórzy kilkukrotnie). Część z nas połączona jest więzami rodzinnymi, wszyscy mamy tam przyjaciół. Łączy nas wspólna pasja wzbogacania naszej wiedzy o tej odległej części świata oraz przekazywania jej jak najszerszym rzeszom zainteresowanych osób. Interesuje nas wszystko co dotyczy Australii i Oceanii: historia, kultura, osiągnięcia naukowe i gospodarcze, życie zamieszkałej tam Polonii oraz wspaniała niepowtarzalna przyroda.

Utrzymujemy stały kontakt z ambasadami Australii i Nowej Zelandii w Polsce, środowiskami polonijnymi, jak również z różnymi organizacjami i przyjaciółmi z Antypodów. Posiadamy już całkiem pokaźną bibliotekę książek, płyt DVD i CD, kaset wideo i innych materiałów propagujących ten kawałek świata.

Popularyzujemy wiedzę o Australii i Oceanii w różnych środowiskach naszego miasta i regionu a także na terenie całego kraju. Przebywającym w naszym mieście mieszkańcom Antypodów pokazujemy dorobek miasta i naszego regionu, promując tym samym Bydgoszcz i województwo.

Organizujemy:

  • wystawy i pokazy plakatów, fotografii, malarstwa i sztuki, odczyty, pogadanki informacyjne, pokazy wideo i filmowe, prelekcje ilustrowane przeźroczami, odtwarzanie muzyki z płyt i taśm,
  • występy zespołów muzycznych,
  • spotkania z pisarzami, dziennikarzami i podróżnikami, którzy odwiedzali ten region świata,
  • spotkania z mieszkańcami Australii i Nowej Zelandii i Polakami tam mieszkającymi,
  • imprezy plenerowe - pikniki po australijsku, konkursy sportowe,
  • konkursy wiedzy o Australii i Oceanii, konkursy plastyczne,
  • wyprawy na Antypody – do tej pory zorganizowaliśmy pięć klubowych wypraw do Australii: I – w 1997, II – w 2001, III – w 2003 roku, IV i V – w 2008 roku. W roku 2009 przygotowujemy pierwszą klubową wyprawę do Nowej Zelandii
  • Bydgoskie Spotkania z Australią. Jest to cykl imprez o charakterze kulturalnym, dzięki którym staramy się przybliżyć Australię mieszkańcom Bydgoszczy i regionu a naszym australijskim gościom nasze miasto i region.

Swoją siedzibę mamy w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Mińskiej 15, a comiesięczne spotkania klubowe - dzięki gościnności gospodarzy - organizujemy w ostatnie środy miesiąca o godz. 18:15, w Klubie International House w Bydgoszczy przy ul. Piotrowskiego 6.

ZAPRASZAMY!