KLUB MIŁOŚNIKÓW AUSTRALII I OCEANII w Bydgoszczy  

Flora i fauna - Parki narodowe

Australia posiada jeden z największych na świecie i najlepiej zorganizowanych systemów parków narodowych, w ramach których znajdują sie różne obszary, począwszy od bujnych lasów deszczowych, aż po całkowicie pozbawione wody tereny pustynne. Wybitne walory przyrodnicze i kulturowe naszych parków narodowych zaowocowały wpisaniem wielu z nich na listę Obszarów Dziedzictwa Światowego.

Ochroną objętych jest ponad 58 mln hektarów (około 7,55% obszaru kontynentu australijskiego). Poza chronionymi terenami na kontynencie, istnieją również parki zlokalizowane na zewnetrznych terytoriach Australii, w tym: Norfolk (650 ha), Wyspa Bożego Narodzenia (8952 ha), Pulu Keeling (2602 ha), Heard i McDonalda (1 138 260 ha ) i Australiskie Terytorium Antarktyczne (1 153 610 ha). Razem daje to chroniony obszar Australii o łącznej powierzchni 60,4 mln ha (7,85%).

W ramach tego obszaru wydzielonych zostało 516 parków narodowych (25,7 mln ha), oraz ponad 2700 obszarów ochrony. Obejmują one rezerwy fauny i flory, parki ochrony, środowiska i obszary parków Aborygenów. Wszystkie te tereny są chronione przez ustawodawstwo federalne i stanowe.

Poza obszarami lądowymi istnieje również 145 chronionych obszarów morskich, które obejmują prawie 38 mln hektarów. W ich skład wchodzą różne akweny, począwszy od Morskich Parków Wspólnoty Narodów, takich jak najbardziej znany Morski Park Wielkie Rafy Barierowej, aż po siedliska ryb, rezerwaty ryb, zbiorniki rezerw wody, rezerwaty i parki morskie oraz morskie parki przybrzeżne. Rząd federalny odpowiada za 19 takich obszarów, a rządy stanowe łącznie za 126 (Nowa Południowa Walia - 8, Terytorium Północne - 3, Australia Południowa - 15, Tasmania - 3, Wictoria - 3, Australia Zachodnia - 13 i Queensland - 81).

Australia posiada 11 terenów wpisanych na listę Obszarów Dziedzictwa Światowego, obejmujących w sumie teren o powierzchni 42,6 milionów ha. Każdy z nich oferuje szczególne wartości. Większość z nich jest również wydzielonych jako parki narodowe.

Każdego roku setki tysięcy gości doświadczają niezwykłości pustyni, wspaniałych widoków i pierwotnego piękna przyrody. Poznają także Aborygenów - rdzennych mieszkańców tych terenów, ich fascynującą, ciągle żywą i silna kulturę, oraz aborygeński Dreamtime - coś, o czym wie niewielu i co jest prawdopodobnie jedną z największych tajemnic.

Filtr tytułów  
# Tytuł artykułu Data